Tousek GTZ

Przy napędach garażowych GTZ55 i GTZ100 położono szczególny nacisk oprócz długowieczności i szybkiego montażu na wysokie bezpieczeństwo w czasie użytkowania.

W trakcie funkcjonowania siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia bramy zmienia się. Siły te są za sprawą specjalnie w tym celu skonstruowanej centralki sterującej permanentnie mierzone i siła napędu automatycznie do nich dopasowywana. W ten sposób napęd oddaje tylko tyle siły ile naprawdę jest potrzebne.

Brama najeżdżając na przeszkodę, powoduje zatrzymanie napędu i natychmiastowy ruch w przeciwną stronę, tak aby przeszkodę "uwolnić". Najwyższy standard bezpieczeństwa.

Również przy zamkniętej bramie, GTZ stale czuwa nad bezpieczeństwem garażu. Jeżeli osoba niepowołana próbowałaby siłą otworzyć bramę - napęd zauważy ten fakt i natychmiast przeciwdziała temu - czyli zamyka bramę ze swoją maksymalną siłą.

Szybkie odryglowanie awaryjne

Napęd zapewnia solidne i bezpieczne zaryglowanie bramy w stanie zamkniętym. W przypadku braku prądu można oczywiście odryglować go awaryjnie od wewnątrz i otworzyć bramę ręcznie. Jako opcja dodatkowa dostępne jest specjalne odryglowanie awaryjne od zewnątrz.

Programowalna centralka sterująca

Za pomocą trzech przycisków można w komfortowy i prosty sposób zaprogramować wszystkie funkcje napędu. Diody świecące sygnalizują aktualny stan logiczny automatu.

Konsola ścienna WK55

Konsola ta, dostępna jako akcesoria dodatkowe, pozwala zarówno dodatkowo sterować napędem jak również osobno włączać i wyłączać światło. Jej trzecia funkcja to tzw. blokada urlopowa. Służy do zablokowania wszelkich nadajników impulsów (piloty, przyciski) na czas dłuższej nieobecności.


Fotokomórka LS55

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia fotokomórka. Zapobiega ona, przy zamykającej się bramie, najechaniu na przeszkodę. Przy pomocy przewodów i uchwytów montażowych będących na jej wyposażeniu, instalacja fotokomórki staje się dziecinnie prosta.

Automatyczne oświetlenie

Jak tylko napęd zostaje aktywowany, włącza się intensywne oświetlenie garażu i automatycznie wyłącza po upływie 3 minut.